,,Opowiem o wolnej Polsce”

Dnia 20 maja 2016 roku, w Dniu Święta Szkoły – 2 Korpusu Polskiego, patrona Technikum nr 1 w auli naszej Szkoły o godzinie 12.00 rozpoczęło się podsumowanie uczniowskiego projektu edukacyjnego w ramach programu ,,Opowiem o wolnej Polsce” pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowanego przez grupę uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Na podsumowanie działań oraz spotkanie z Naszym Świadkiem Historii – Panią Henryką Bogusławską została zaproszona Dyrekcja Szkoły, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie i oczywiście uczniowie naszej szkoły. Opiekun grupy realizującej projekt ,,Opowiem o wolnej Polsce” - Jadwiga Motuk serdecznie powitała zaproszonych gości, w tym najważniejszą osobę w projekcie – Świadka Historii Panią Henryką Bogusławską. Następnie przedstawiła uczniów z klasy I ,,hd” realizujących projekt (Adrian Bondziul, Mateusz Bułak, Alan Okrągły, Wojciech Wronko), omówiła cele projektu (najważniejszy cel: zainteresowanie uczniów historii najnowszą dzięki relacji świadka historii, prawdziwego uczestnika wydarzeń), etapy projektu, przedstawiła harmonogram podsumowania projektu uczniowskiego.

Pani Agnieszka Milanowska - Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego wręczyła podziękowanie Naszemu Świadkowi Historii za lekcję żywej historii dla uczniów naszego Centrum, za pomoc realizacji uczniowskiego projektu. Podziękowania otrzymali również uczniowie za trud i pracę nad projektem ,,Opowiem o wolnej Polsce”. Następnie młodzież zaprezentowała wszystkim zgromadzonym prezentację multimedialną poświęconą Pani Henryce Bogusławskiej zatytułowaną ,,Losy świadka historii deportowanego na ,,nieludzką ziemię”.Celem prezentacji byłopoznanie trudów życia codziennego osób deportowanych do ZSRR w czasie II wojny światowej. Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji Nasz Świadek Historii, bardzo wzruszona, pozytywnie oceniła prezentację uczniów, uzupełniając ją osobistymi historiami z deportacji (1941-1946) w ochronce dla dzieci na Syberii. Stwierdziła również, że była to bardzo wzruszająca lekcja historii dla młodzieży. Pani Bogusławska podkreśliła, ,,że są to jej przeżycia, to Ona tam była, to przeżyła, że jest świadkiem historii i jest jej bardzo miło, że może przekazać swoją wiedzę młodym ludziom”. Jeszcze raz grupa projektu i pani opiekun złożyli podziękowanie Pani Bogusławskiej za ,,Świadectwo Historii” i wręczyli na pamiątkę zdjęcie z pierwszego spotkania (marzec 2016r.). Nasza Świadek Historii złożyła pamiątkowy podpis na zdjęciu dla społeczności ACE
w Augustowie.

Opiekun grupy: Jadwiga Motuk