Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie

W dniu 20 maja 2016 roku, w dzień obchodów Święta Szkoły – Patrona Technikum nr 1 - 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 2 Korpusie Polskim  i generale Władysławie Andersie. Celem konkursu jest: zainteresowanie historią najnowszą XX wieku, a szczególnie losami żołnierzy 2 Korpusu Polskiego i działalnością generała Władysława Andersa oraz krzewienie postaw patriotycznych i  pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży.

Do rywalizacji przystąpiło 14 uczniów z czterech szkół: Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie (4 uczniów), Zespół Szkół Ogólnokształcących - I LO im. G. Piramowicza (1 uczeń), II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie (4 uczniów) i Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (5 uczniów). Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie  zostali powitani przez organizatora Konkursu Jacka Bednarczyka, który podkreślił cele konkursu i życzył powodzenia uczniom. Zadaniem finalistów było rozwiązanie test wiedzy składającego się z 19 pytań otwartych i zamkniętych w ciągu 30 minut. Uczestnicy konkursu musieli wiedzieć, miedzy innymi: o karierze wojskowej od 1914 roku Władysława Andersa, o losach Andersa podczas II wojny światowej, w którym roku utworzono 2 Korpus Polski, w jakich walkach uczestniczył 2 Korpus Polski po zdobyciu Monte Cassino, jakie były losy 2 Korpusu po zakończeniu wojny do roku 1989.

Zwycięzcami  konkursu zostali:
I miejsce – Joanna Piruta (z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej)
II miejsce – Julia Chodziutko, Kinga Kozłowska i Angelika Mikutowicz z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
III miejsce – Kamil Uklejewski z ACE, Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego
IV miejsce – Katarzyna Bagińska z I LO im.  G. Piramowicza,
V miejsce – Katarzyna Skibicka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii 
i Polaków na Świecie

Składamy wielkie podziękowanie sponsorom nagród:
·        Nadleśniczy Leszek Skubis z Nadleśnictwa Płaska
·        Nadleśniczy Wojciech Stankiewicz z Nadleśnictwa Szczebra
·        Nadleśniczy Mirosław Sienkiewicz i Roman Rogoziński z Nadleśnictwa Augustów
·        Nadleśniczy Tadeusz Wilczyński z Nadleśnictwa Głęboki Bród
·        Nadleśniczy Grzegorz Myszczyński i Zastępca Nadleśniczego Krzysztof Bednarski z Nadleśnictwa Pomorze
·        Burmistrz Wojciech Walulik i Urząd Miejski w Augustowie
·        Starosta Jarosław Szlaszyński i Starostwo Powiatowe w Augustowie
·        Wójt Wiesław Gołaszewski i Wojciech Krzywiński z Urzędu Gminy Płaska

Opiekunowie konkursu: Jadwiga Motuk, Jacek Bednarczyk