Obchody Święta Szkoły

20 maja wszyscy uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego ubrani byli na galowo – w dniu tym bowiem obchodziliśmy Święto Szkoły.

Maj to miesiąc bardzo ważny dla społeczności uczniowskiej ACE, ponieważ 72 lata temu 2 Korpus Polski gen. Andersa właśnie w tym czasie zdobywał słynne wzgórze Monte Cassino. Technikum nr 1 w ACE nosi imię w/w formacji wojskowej, w związku z tym Święto Szkoły obchodzone jest właśnie w tym czasie.

Każda klasa wzięła udział w konkursie, w którym między innymi trzeba było odpowiedzieć, w którym roku miało miejsce nadanie imienia Technikum nr 1 oraz podać datę bitwy pod Monte Cassino.

Ponadto uczniowie obejrzeli montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez swoje koleżanki i kolegów pod okiem pani Ilony Lubomskiej i pani Anny Prawdzik. Wnuczka żołnierza spod Monte Cassino opowiedziała o niezwykle wzruszających losach swego dziadka, zaś utwory poetyckie i piosenki żołnierskie dodatkowo spotęgowały podniosły nastrój uroczystości.

W powiatowym konkursie literackim „Bohaterom Monte Cassino”, również przygotowanym przez panie: Ilonę Lubomską i Annę Prawdzik, uczestnicy mieli napisać pracę, inspirowaną słowami, które znajdują się na pomniku żołnierzy polskich na słynnym wzgórzu, brzmiące:

Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce

W komisji oceniającej zasiadali uczniowie ACE, którzy wydali następujący werdykt:

  1. Kategoria – gimnazjum:

I miejsce – Aleksandra Purwin – Gimnazjum w Bargłowie
II miejsce – Magdalena Bogdzio – Gimnazjum Nr 4 w Augustowie
                 Julia Łukowska – Gimnazjum w Bargłowie
III miejsce – Paulina Kurzyna – Gimnazjum w Bargłowie

  1. Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Martyna Petas – Technikum Nr 1 w Augustowie
II miejsce – Marek Boguszewski – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Augustowie
III miejsce – Jacek Krysztopa - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Augustowie

A oto fragmenty zwycięskich prac:

Polacy nie oddawali się, nawet w obliczu zagłady i wszechobecnej śmierci, gdy (z całym szacunkiem wobec innych narodowości) reszta Europy wydawała się być nieco…zniechęcona? Wojną oczywiście, i pomocą. My, w imię wolności, staliśmy murem jak żołnierze spod Monte Cassino…/Aleksandra Purwin/

Kiedy do moich uszu docierają pierwsze dźwięki „Roty”, mimo woli, po policzkach spływają mi łzy. Spotkało się to z różnymi reakcjami: pomrukami lub spojrzeniami. Mam czasem wrażenie, że ludzie widzą we mnie małpkę, która wykona jakąś cyrkową sztuczkę – a przecież jestem tylko patriotką… /Martyna Petas/

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami.

Wszystkim tym, którzy napisali o swojej patriotycznej postawie, należą się olbrzymie gratulacje – ich postawa jest godna naśladowania a wartości, które są im bliskie, powinny być ważne dla każdego Polaka.

Tekst: Anna Prawdzik