OBÓZ KONDYCYJNO – SZKOLENIOWY 2016

W dniach 04 - 06. maja 2016r. uczennice i uczniowie międzyoddziałowej klasy mundurowej z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego uczestniczyli w obozie kondycyjno – szkoleniowym w Suwałkach. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy 14. Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego a Augustowskim Centrum Edukacyjnym i uprzejmości szefa dywizjonu ppłk dypl. Waldemara Siedleckiego młodzież naszej szkoły spędziła trzy dni w jednostce wojskowej pod opieką kpt Arkadiusza Kawki, który prowadzi również zajęcia z młodzieżą w ACE.

Uczennice i uczniowie z klasy mundurowej regularnie rano i wieczorem ćwiczyli musztrę, pokonywali na czas tor przeszkód na wojskowym OSF-ie, zapoznawali się z działaniami różnych rodzajów wojsk, uczestniczyli również w poszukiwaniu elementów wyposażenia żołnierza, które zostały ukryte w lesie. Młodzież za pomocą wojskowych map i busoli miała za zadanie odnaleźć wszystkie ukryte elementy. Uczniowie ćwiczyli również na strzelnicy wojskowej jak poprawnie a przede wszystkim bezpiecznie rzucać dwoma rodzajami granatów i ćwiczyli celność na trenażerze wojskowym Cyklop. Ponadto za pomocą wojskowej lornetki mieli obliczyć odległość do celu jak też odległość i prędkość z jaką wróg zbliża się do nas. Młodzież nauczyła się jak budować namiot z pałatek wojskowych i montować wojskowy radiotelefon polowy. Po zajęciach natomiast młodzież wzmacniała kondycję fizyczną wylewając siódme poty na wojskowej siłowni i sali gimnastycznej, grając między innymi w różne gry zespołowe.

Uczniowie wrócili do domów bardzo zadowoleni, i wbrew pozorom, wypoczęci, pomimo włożonego niemałego wysiłku fizycznego na zajęciach kondycyjnych, i już nie mogą doczekać się następnego wyjazdu na obóz kondycyjny w przyszłym roku.

Test: Dariusz Sieńko