Sukces uczennic z Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego

Dnia 13 maja 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego  Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny…- życie i działalność Generała Władysława Andersa”(1892-1970)dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Konkurs  organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa przy współpracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku.

Na konkurs nadesłano 86 prac, w tym 8 filmów, 25 prezentacje multimedialne i 53 prace plastyczne ze szkół    gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły wysłaliśmy 7 prac, w tym 3 prace plastyczne, 1 film i 3 prezentacje multimedialne. Prace  naszych uczennic Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego zajęły I i II miejsce w historycznym konkursie wojewódzkim poświęconym patronowi naszego Technikum.

 Imię i nazwisko uczestniczki konkursu, klasa  Forma pracy Miejsce w województwie
Katarzyna Kulik,        I ,,b”  Praca plastyczna  I miejsce
 Barbara Zarzecka,     IV ,,g”  Film   I miejsce
 Ewelina Mazewska,   I ,,if”  Prezentacja multimedialna   II miejsce
 Sara Sewastynowicz, I ,,g” Prezentacja multimedialna   II miejsce
 Sylwia Mikołajczyk,    I ,,g” Prezentacja multimedialna Wyróżnienie

Z regulaminu konkursu, Cele konkursu:
- poznanie i przybliżenie uczniom sylwetki i działalności jednego z najdzielniejszych i najbardziej ofiarnych polskich żołnierzy II wojny światowej – gen. Władysława Andersa, który całym swoim życiem ukazał,
że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia z miłości do Ukochanej i Niepodległej Ojczyzny,
- rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczestników konkursu, zgłębianie poczucia i postawy patriotycznej, kształtowanie emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.

Tematyka i forma prac konkursowych:
- prace konkursowe nt. „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… - życie i działalność Generała Władysława Andersa (1892-1970)”, powinny przedstawiać w sposób oryginalny sylwetkę i działalność gen. Władysława Andersa,
- forma prac: prezentacja multimedialna lub film (zamieszczony na płycie CD lub DVD) oraz prace plastyczne (wykonane techniką dowolną),  

- w zakończeniu pracy należy podać wykaz wykorzystanych źródeł historycznych i literatury.

Opiekun konkursu: Jadwiga Motuk