Sukces uczniów naszej szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS

Czwórka uczniów ACE wzięła udział w etapie powiatowym Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS. Głównym celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV
i chorych na AIDS.

Etap powiatowy odbył się 14 kwietnia 2016 r. I LO im G. Piramowicza w Augustowie zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie. Konkurowali ze sobą uczniowie z trzech augustowskich szkół ponadgimnazjalnych I LO, II LO i ACE.

Największą ilość punktów i zarazem I miejsce zajęła Justyna Zapolska uczennica naszej szkoły z klasy IIg. O drugim i trzecim miejscu zdecydowała dogrywka, której zwycięzcami okazali się także uczniowie naszej szkoły Edyta Siejda – II miejsce z klasy II h/ak oraz Rafał Malinowski - III miejsce z klasy II g.

Laureatów czekają teraz zmagania na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 10 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Teskt: Maria Wielgat