Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nikt nam imion nie wyrył na płytach z marmuru
Pozostały po nas tylko na ścianach napisy
W celach, które patrzyły na nasze tortury
I wspomnienia wyryte w sercach towarzyszy.
T. Porayski

„Żołnierzami Wyklętymi” nazywamy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy lata okupacji niemieckiej zmuszeni byli zmienić na idący ze wschodu, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tych, którzy uznali władzę ludową, narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system – nie złożyli broni.

Po ponad 48 latach, które dzielą nas od dnia, kiedy został zastrzelony ostatni niezłomny Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek, mamy okazję oficjalnie, na mocy ustawy parlamentarnej, obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej.

Również w naszym mieście uczciliśmy pamięć bohaterów. Uroczystość, która odbyła się w Augustowie, uświetniła swoją obecnością m.in. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Wzięli w niej też udział nasi uczniowie – poczet sztandarowy, klasa I hd, wybrani uczniowie z klas III hd, III ak/h, III b/oze – pod opieką p. Jacka Bednarczyka i p. Jadwigi Motuk oraz delegacja młodzieży z Hufca Pracy – pod opieką p. Pauliny Gryczewskiej.

Po Mszy św., koncelebrowanej przez ks. biskupa pomocniczego ełckiego Romualda Kamińskiego w bazylice NSJ - w intencji Żołnierzy Wyklętych i osób udzielających im wsparcia, nastąpił przemarsz uczestników obchodów pod pomnik Żołnierzy Polski Podziemnej Poległych na Kresach II RP w latach 1944 – 1954. Po wystąpieniach gości, żołnierze z Garnizonu Białystok odczytali apel poległych, po którym nastąpiła salwa honorowa na cześć Żołnierzy Wyklętych. Na zakończenie uroczystości przybyli goście złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.

Jako społeczność szkolna, jesteśmy dumni, że w ten sposób mogliśmy oddać hołd Żołnierzom Niezłomnym.

Tekst: Jacek Bednarczyk, Anna Prawdzik